و اما این شماره دهم نشریه

با طرحی متفاوت...

با تشکر از زحمات آقای شاه تقی بخاطر طراحی زیباشون

(برای مشاهده روی هر تصویر کلیک کنید)