این هفته منزل شهید محسن رجبی.

 

آدرس : بلوار شهید بهشتی، روبروی بازیگاه، کوچه 16 متری توحید، پلاک 15

زندگی نامه شهید (کلیک کنید)