با سلام!

این شماره نهم نشریه پلاک...

حرف و حدیث در مورد این نشریه به علت وجود یک بخش جدید بالاست....

به حر حال این شماره واسه ما خیلی مهمه. لطفا با نظراتون مارو کمک کنید...

یا علی

شماره نهم صفحه ی اول

شماره نهم صفحه ی دوم