این هم شماره 16 نشریه با کمی(؟) تاخیر...

دوستان عزیز لطفا با نظرات و پیشنهاداتون مارو کمک کنید...

یاعلی

برای مشاهده دراندازه اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید

شماره 16 صفحه1

شماره 16 صفحه 2