یا فاطمه شکوه وفا در صفای توست

قطعا تمام خلقت و هستی برای توست

بی‌اذن تو کسی نشود وارد بهشت

رمز نجات آدم و عالم ولای توست


منبع: بی نشان