همه چیز زیر سَرِ شماست!

ماجرا از آن جایی شروع شد که شما به دنیا آمدید... و رشته ی تسبیح دل ما گره خورد به رشته های چادر شما...

ما عاشق شما شدیم و شما مادر ما

سلام حضرت مادر

امروز شما برای ظهور دعا کنید؛

ما آمین بگوییم

منبع: گروه فرهنگی احرار