اصول حاکم بر زندگی انسانی که نه تنها الگوی ما، بلکه الگوی بزرگترین اولیای الهی، امامان معصوم و امام زمان ما است. اصولی قابل توجه و با اهمیت است چرا که اصولی از یک زندگی ایده آل و الگو است که می تواند تعالی بخش دیگر زندگیها باشد. اما از آنجا که یک خانواده ایده آل حاصل تلاش و روابط کلیه اعضاء آن خانواده است، در اینجا، به بررسی اصول حاکم بر زندگی علی(ع)، فاطمه(س) و حسنین(ع) و زینبین می پردازیم.

 

1.ساده زیستی و زهد خانوادگی

نحوه ازدواج، مهریه، شروع زندگی خانوادگی در یک خانه محقر و ساده پوشی زهرا(س) و علی(ع) و فرزندانشان نمونه هایی از اهمیت این اصل در زندگی خانوادگی آنها است، آنچنان که صحابی جلیل القدری چون سلمان را به تعجب واداشت که:

عجبا! دختران پادشاه ایران و قیصر روم بر کرسی های طلایی می نشینند و پارچه های زربفت به تن می کنند و این دختر رسول خداست که نه چادرهای گران قیمت برسر دارد و نه لباسهای زیبا به تن.

 

2.مشارکت در امور زندگی و اهمیت دادن به کار و همکاری در بین اعضای خانواده

علی(ع) در زندگی مشترک خود به انجام برخی کارهای منزل می پرداخت. او بچه داری می کرد، فاطمه(س) نان می پخت و یا گندم آسیاب می کرد، علی(ع) به جهاد می رفت و زخم برمی داشت و فاطمه(س) زخمهای او را درمان می کرد و شمشیر او را می شست و به همین دلیل هم بود که علی(ع) درهر بعد از ابعاد زندگی اش بالاترین تلاشها و موفقیتها را داشت و فاطمه زهرا(س) هم در مقام عبادت، دفاع از ولایت و کار در خانه و خانه داری و مهمتر از همه تربیت فرزندان بالاترین موفقیتها را کسب نمود.

 

3. ارزشی بودن ازدواج و حاکمیت ارزشها بر خانواده

نمونه هایی همچون بخشیدن پیراهن عروسی توسط حضرت زهرا در شب ازدواج آن حضرت با علی(ع)، فراموش نشدن یاد خدا، گفتن تکبیر و به نماز ایستادن عروس داماد در شب اول عروسی و ثمره اینها ایثار و انفاق خانوادگیشان که در بالاترین حد آن سوره انسان مورد اشاره قرآن قرار گرفته است، بیانگر حاکمیت این اصل در خانه علی(ع) است.

 

4. حاکمیت روح مشورت بر زندگی

مشورت خواهی و مشاوره با پیامبراکرم(ص) به عنوان فکر برتر و بهره مندی از راهنماییها و ارشادهای ایشان، بارها و بارها توسط علی(ع) و زهرا(س) صورت گرفت.

 

5. حاکم بودن روح برنامه ریزی و نظم درخانه

تقسیم کارهای خانه، انجام امور در زمان مناسب، اختصاص مکانی خاص برای عبادت و نماز در خانه و داشتن برنامه جهت تربیت فرزندان از جمله این موارد است.

 

6. سیاسی بودن، جهانی بودن و فدایی بودن در راه اسلام

گذشته از امیرالمؤمنین که اسوه جهادی و فدایی بودن و سیاستمداری است، خطبه ها و فعالیتهای سیاسی حضرت زهرا(س) نشان دهنده این است که ایشان به عنوان یک زن، سرآمد مبارزات سیاسی در زمان پیامبر و بعد از فوت آن حضرت بود. محسن شهید، فاطمه شهیده، علی زخم خورده، حسن مسموم، حسین سرجدا و زینب به اسارت رفته همه و همه دراین خانه می زیسته اند.

 

7- علم دوستی

نهج البلاغه، صحیفه فاطمیه، شاگردپروری، آشنایی با تفسیر قرآن و تشکیل کلاسهای دینی در خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا نمونه هایی از توجه این خاندان به علم دوستی است.

8.جذب و رفت و آمد فرشتگان به خانه

در زیارت جامعه آمده است: «السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه...» چرا که این قطعه بهشتی در زمین، محل رفت و آمد ملائکه ای همچون جبرئیل، میکائیل و اسرافیل بوده است.

 

9. عشق و عاطفه و مهربانی همه اعضا به یکدیگر


10. مهمان دوستی، ضیافت درخانه و رسیدگی به احوال خویشاوندان

امیرالمؤمنین می فرمایند:

ای مردم! انسان هر قدر که ثروتمند باشد باز از خویشاوندان خود بی نیازنیست که از او با زبان و دست دفاع کنند، خویشان انسان بزرگترین گروهی هستند که از او حمایت می کنند و اضطراب و ناراحتی از او می زدایند و در هنگام مصیبتها نسبت به او پرعاطفه ترین مردم می باشند. اگر بیش از شش روز می گذشت و میهمانی برای علی(ع) نمی رسید، تأسف می خورد و می نالید و گاه می فرمود:

«آن کس که دست بخشنده خود را از بستگانش بازدارد، تنها یک دست را از آنها گرفته اما دستهای فراوانی را از خویش دور کرده است.»

منبع روزنامه اطلاعات