با عرض سلام خدمت دوستان

برنامه خانه شهید این هفته در دانشگاه علوم پزشکی بر مزار شهیدان گمنام با حضور اساتید و دانشجویان این دانشگاه برگزار می شود

عزیزان این هفته می توانند با خانواده تشریف بیاورند.

قرار ما یک ساعت بعد از نماز دانشگاه علوم پزشکی خیابان دادگستری...

التماس دعا