چه کسی گفت که در عالم بالاست بهشت ؟
دل من دید همینجاست ، همین تکه ی دنیاست بهشت !

 

برای مشاهده مجموعه عکس اینجا کلک کنید...